La pàgina web en qüestió ha estat dissenyada per a donar a conèixer i permetre l'accés al públic de la informació i activitats diverses oferides per Campdepadrós Gestoria, S.L.P. a part de possibilitar l'accés a altres informacions d'entitats externes a la Gestoria, així com aquelles que són accessibles a traves dels enllaços existents.

 

Vostè autoritza a la Campdepadrós Gestoria a usar i tractar les dades personals facilitades durant la seva navegació perla plana web i, al seu torn, als formularis de registre i sol·licitud d'informació.

 

La subscripció i enviament dels formularis i sol·licituds en qüestió impliquen l'autorització de l'usuari en favor de Campdepadrós Gestoria per a les finalitats assenyalades al formulari corresponent. Podrà excercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en conformitat amb l'establert per la noramtiva vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, dirigint la sol·licitud en qüestió al correu electrònic gestoria@campdepadros.cat

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, so i qualsevol altre material són propietat de Campdepadrós Gestoria, S.L.P. o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Campdepadrós Getoria.

 

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web és subjecte a les següents condicions:

 

Se n'autoritza únicament l'ús personal no comercial. No és permesa la modificació de la plana ni dels seus continguts.

 

Campdepadrós Gestoria no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la Gestoria. Els enllaços tenen la mera funció d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informacio a Internet relacionades amb el present, no suposant en cap cas una invitació a visitar els llocs de destí.

 

Campdepadrós Gestoria no garanteix que el web i servidor siguin lliures de programari malèvol (per exemple, virus) i no es fa responsable dels danys causats per a l'accés al web, o per la impossibilitat d'accedir-hi.

 

En cap cas les galetes del navegador (cookies) o altres mitjans de naturalesa semblant que s'utilitzin serviran per a emmagatzemar informació de permeti identificar a la persona física usuària del web.